rozpoznawanie drzew w stanie bezlistnym

szkolenie jednodniowe w Warszawie

TERMINY:

14 grudnia 2019r (czwartek)

opis szkolenia

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz ćwiczeń terenowych. Łącznie 8 godzin. Wykłady będą poparte dużą ilością slajdów i rysunków pokazujących w jaki sposób rozpoznać drzewa z pewnej odległości (pokrój, kora itp.) jak i z bliska (pędy, pąki). W ramach ćwiczeń wyjdziemy na spacer żeby rozpoznawać drzewa w terenie, po czym w sali będą na nas czekały eksponaty do rozpoznawania pąków i pędów. Ramowy program szkolenia będzie następujący:

Część teoretyczna

1. Elementy budowy drzewa, umożliwiające rozpoznanie gatunku z bliska (pędy, pąki)

2.  Rozpoznawanie gatunków drzew z odległości, po ich sylwetce i innych cechach charakterystycznych

Część praktyczna

1. Rozpoznawanie gatunków drzew w terenie (spacer)

2. Indywidualne rozpoznawanie gatunków drzew w sali, na podstawie zebranych pędów (test pozwalający na samoocenę stopnia przyswojenia wiadomości ze szkolenia).

Każdy uczestnik otrzyma skrypt ze szkolenia na płycie 

Adresaci szkolenia:

  • urzędy gmin i powiatów, pracownicy ochrony środowiska
  • wykonawcy, projektanci terenów zieleni i przestrzeni publicznej, ogrodnicy
  • studenci i słuchacze szkół ogrodniczych
  • architekci krajobrazu

CENA: 550,00 ZŁ  

  • W przypadku zapisania więcej niż 3 osoby z jednej firmy proponujemy indywidualne zniżki
  • W cenie szkolenia: lunch, kawa, herbata