KURS – DRWAL, OPERATOR PILAREK SPALINOWYCH 

na tym kursie zdobędziesz uprawnienia obsługi pilarki oraz umiejętności cięcia i ścinki drzew

termin i miejsce 

organizujemy kursy pilarza na indywidualne zamówienie – minimalna ilość uczestników to 5 osób

Kurs trwa 9 dni:

2 dni:  wykłady w Warszawie (20 godzin)

6 dni:  zajęcia praktyczne w nadleśnictwie pod Warszawą (71 godzin)

1 dzień: egzamin

program kursu:

 • Budowa i charakterystyka pilarek, paliwa, oleje, smary.
 • Przygotowanie pilarki do pracy i utrzymanie jej właściwego stanu technicznego.

 • Narzędzia i sprzęt pomocniczy do pozyskania drewna.

 • Technika ścinki i obalania drzew w warunkach normalnych.

 • Ścinka drzew trudnych oraz obalanie złomów i wywrotów.

 • Technika okrzesywania drzew ściętych.

 • Technika przerzynki kłód i dłużyc.

 • Wykorzystanie surowca drzewnego podstawy manipulacji i sortymentacji

 • Pilarki na wysięgniku, wykaszarki, wycinarki – rodzaje i zastosowanie

 • BHP na stanowisku drwala – operatora pilarki

 • Pierwsza pomoc  w nagłych wypadkach

 • Egzamin końcowy

Informacje dodatkowe

Szkolenie składa się z części teoretycznej (2 dni, 20 godzin) oraz praktycznej (7 dni, 71 godzin) i jest zakończone egzaminem.

Każdy uczestnik który pomyślnie zdał egzamin otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu “Drwal-operator pilarek spalinowych” 

 

Każdy uczestnik powinien posiadać:

 • aktualne badanie lekarskie dopuszczające do pracy pilarką spalinową (Uwaga! na zaświadczeniu musi być napisane że “brak przeciwwskazań do pracy pilarką spalinową”)
 • na czas zajęć praktycznych: rękawice robocze, solidne buty za kostkę
 • prowiant

Organizator kursu zapewnia:

 • doświadczoną kadrę o wysokich kwalifikacach
 • ubezpieczenie od OC na czas trwania zajęć praktycznych
 • nowoczesny sprzęt do pracy Husqwarna
 • elementy ochrony osobistej (hełm, odzież antyprzecięciowa) 

 

Cena: 2000,00 ZŁ  / os

 • W cenie szkolenia: lunch (w trakcie wykładów), kawa, herbata