Ochrona Kasztanowców

SZROTÓWEK KASZTANOWCOWIACZEK (Cameraria ohridella) to szkodnik, który od wielu lat dziesiątkuje polskie kasztanowce.

już niedługo wiosna – warto przygotować się do walki z tym szkodnikiem!

Jak chronić kasztanowce?

Najskuteczniejszymi, sprawdzonymi przez nas metodami ochrony drzew przed szkodnikiem są:

 • dokładne grabienie i usuwanie liści spod kasztanowców,
 • zastosowanie opasek lepowych i dyspenserów feromonowych

Jak to działa?

Szrotówek kasztanowcowiaczek tworzy w naszej strefie klimatycznej 3-4 pokolenia w jednym okresie wegetacji. W celu osiągnięcia najskuteczniejszego efektu, pułapki feromonowe należy zakładać w celu odłowienia pokolenia pierwszego, czyli wiosennego. Zaobserwowano bowiem, że owady z pierwszego pokolenia szkodnika, natychmiast po wykluciu się (czyli opuszczeniu suchych liści, w których przezimowały), gromadzą się na korze pnia, tuż u podstawy drzewa, gdzie następuje akt zapłodnienia. Zastosowanie pułapki ma na celu odłowienie owadów męskich jeszcze przed dokonaniem aktu zapłodnienia egzemplarzy żeńskich.

Jak wygląda pułapka na szrotówka?

Pułapka na szkodnika składa się z taśmy lepowej obwiniętej wokół pnia wraz z dyspenserem feromonowym, przyczepionym do taśmy.
Dyspenser, to niewielki wałeczek gumowy o wymiarach ca 10x15mm, nasycony feromonem, czyli związkiem chemicznym, który w naturalnych warunkach jest wytwarzany przez owad żeński, w celu zwabienia i zapłodnienia przez egzemplarz męski.

Dyspenser, zamocowany na uprzednio założonej wokół pnia opasce ze specjalnym klejem (lasolepem), tworzy w najbliższym otoczeniu pole zapachowe, wielokrotnie silniejszego od wydzielanego przez prawdziwego owada żeńskiego. Owad męski, zamiast kierować się do owada żeńskiego, dolatuje do dyspensera, przyklejając się do nasyconej lasolepem powierzchni. Na kompletną pułapkę do odławiania szrotówka składa się zatem powierzchnia (np. folia) pomalowana lasolepem, przyklejona wokół pnia oraz zamocowany na niej dyspenser feromonowy. Taka pułapka jest zdecydowanie skuteczniejsza od stosowania wyłącznie samej opaski z lasolepu.

Feromon zachowuje swe działanie przez 4-6 tygodni od chwili wyjęcia z oryginalnego opakowania i zamocowania.

Jak wykonać pułapkę?

 1. Obwinąć pień opaską z folii, o szerokości ca 80 cm, w taki sposób, aby górna krawędź opaski kończyła się na wysokości ca 1 m nad poziomem gruntu. Do wykonania opaski można wykorzystać zwykłą folię ogrodniczą.
  Uwaga! w celu przymocowania opaski, nie smarować całej powierzchni kory, tylko ewentualnie punktowo w miejscach złączenia ze sobą obu jej końców.
 2. Całą powierzchnię opaski pomalować lasolepem. Wydajność tego preparatu jest uzależniona od temperatury otoczenia (przy wysokiej temperaturze wydajność preparatu jest większa). Średnio 1 kg preparatu, można posmarować 3 – 4 m² folii. Trwałość lasolepu wynosi 2 lata (pod warunkiem szczelnego zamknięcia go w oryginalnym opakowaniu).
 3. Po pomalowaniu całej powierzchni opaski, przy pomocy kawałka drutu, do pomalowanej powierzchni folii przymocować dyspensor feromonowi. Należy go zamocować w centralnej części opaski.
 4. Ilość dyspenserów jest uzależniona od obwodu zabezpieczanego pnia. Przyjmuje się, że powinny one być założone w odległości ca 100-80cm od siebie.

Kiedy wykonać?

Montowanie: od początku kwietnia do 5 maja, czyli przed wylotem dorosłych owadów męskich i dojścia do zapłodnienia osobników żeńskich.

Zdejmowanie: opaskę należy bezwzględnie usunąć z pnia drzewa nie później, niż do końca maja (pozostawienie jej stwarza niebezpieczeństwo przylepiania się do niej owadów pożytecznych takich np. jak pszczoły).

Środki ostrożności przy stosowaniu opasek

 1. Preparat jest oparty na bazie żywicy i w związku z tym jest łatwopalny.
  Chcąc podgrzać preparat, należy wstawić pojemnik do ciepłej wody. Nie podgrzewać przy pomocy ognia!
 2. Preparat jest wykonany bazie specjalnie plastyfikowanych żywic, przez co nie jest zmywalny z ubrania i bardzo trudny do usunięcia z rąk. Częściowo udaje się go sczyścić z rąk, przy pomocy rozpuszczalnika nitro lub acetonu.

Należy podkreślić, że ten sposób niszczenia szkodnika to metoda agrotechniczna, czyli w pełni nieinwazyjna zarówno dla drzew, jak i dla otoczenia (również dla ludzi).

Zapraszamy do kupienia dyspenserów w siedzibie naszej firmy!

W ofercie mamy też montowanie całych pułapek (oklejanie folią z lasolepem oraz montaż dyspenserów).