Napowietrzanie systemu korzeniowego

przy pomocy sprężonego powietrza (AirSpade)

W obliczu wzrastającej temperatury i suszy w miastach proponujemy państwu zabieg, mający na celu poprawę warunków glebowych drzew w mieście.

Oferujemy zabieg napowietrzania, rozluźniania i wymiany gleby w rejonie systemu korzeniowego drzew przy pomocy sprężonego powietrza.

Korzenie znajdujące się na głębokości do 20cm to najważniejsze korzenie drzewa i to one najbardziej cierpią z powodu  nadmiernego zagęszczenia gruntu. Może to być spowodowane przez parkujące bezpośrednio pod drzewami pojazdy oraz suszę, która powoduje że pod drzewem tworzy się klepisko. Utwardzony i zagęszczony  nadmiernie grunt uniemożliwia wnikanie w korzenie wody i tlenu. W efekcie czego  drzewa zaczynają obumierać.

Sprawdziliśmy, że metoda ta w żaden sposób nie niszczy korzeni – nawet te najdelikatniejsze (włośnikowe) są tak elastyczne, że nie ma ryzyka ich uszkodzenia. Dlatego stosujemy tę metodę!

Działanie:

  • wydmuchujemy zagęszczony grunt z pomiędzy korzeni szkieletowych
  • mieszamy go ze świeżą ziemią urodzajną
  • przykrywamy korzenie i mulczujemy
  • fakultatywnie: sadzimy rośliny okrywowe lub niskie krzewy ozdobne

Efekt:

  • zwiększenie infiltracji wody (ograniczenie strat wody)
  • zmniejszenie parowania
  • poprawa estetyki otoczenia poprzez nasadzenie roślin pod drzewem (zwiększenie „kubatury zieleni”)