Nadzór inspektorski

Posiadamy uprawnienia NOT w zakresie INSPEKTORA NADZORU DO SPRAW OCHRONY DRZEW. Prowadzimy nadzory drzew w trakcie procesu budowlanego.

Co robi inspektor nadzoru ds. drzew?

  • inspektor regularnie kontroluje stan drzew na budowie
  • wpisuje wszelkie uwagi na bieżąco do dziennika budowy
  • informuje Zleceniodawcę na bieżąco o ewentualnej potrzebie dokonania zabezpieczeń lub zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewach.
  • informuje o zagrożeniach dla drzew, jakie powstają w trakcie budowy.
  • w ramach podpisanej umowy inspektorskiej oferujemy wszelkie fachowe doradztwo przez cały okres trwania umowy.

Co daje zatrudnienie inspektora ds. drzew?

  • potrzeby drzew na budowie są monitorowane na bieżąco
  • im szybsza interwencja, tym większa szansa na zachowanie przez drzewo żywotności
  • w przypadku gdy drzewo obumrze, zapisy w dzienniku budowy o regularnym monitoringu stanu drzew dają Inwestorowi argument, że zadbał o drzewa i szansę na obronę przed naliczeniem kary!