Dokumentacje

Posiadamy ponad 30 letnie doświadczenie w sporządzaniu wszelkich opracowań dotyczących drzew. Do tej pory wykonaliśmy kilka tysięcy takich dokumentacji, a naszymi klientami są miedzy innymi KANCELARIA RP, BELWEDER, FABRYKA LOREAL POLSKA, MIASTO OGRÓD BRWINÓW, WARBUD, SKANSKA.

Wykonujemy:

^

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

czyli inwentaryzacja drzew wraz z analizą kolizji z inwestycją

^

EKSPERTYZA

szczegółowe, dłuższe opracowanie mające na celu całościowe zbadanie stanu zdrowotnego drzewa. Badanie wykonujemy metodą wizualną (VTA) oraz w przypadkach uzasadnionych przy użyciu rezystografu.

^

OPINIA

krótkie opracowanie, mające na celu ocenę np. statyki drzewa.

^

BADANIA SPECJALISTYCZNE DRZEW

wykonujemy również specjalistyczne badania pędów i liści drzew pod kątem chorób i szkodników.

^

PROWADZENIE PROCEDUR URZĘDOWYCH

oferujemy naszym klientom monitoring całej procedury związanej z wycinką drzew. Usługa obejmuje sporządzenie wniosku o pozwolenie na wycinkę, złożenie wniosku, udział w komisji terenowej, wszelkie doradztwo oraz uzgodnienia z Urzędem. Klient powierza nam temat drzew i ma go z głowy!

^

ANALIZA DRZEWOSTANU POD INWESTYCJĘ

kiedy kupuje się działkę, należy sprawdzić wszelkie jej „obciążenia” prawne. Jednak piękny drzewostan, rosnący na terenie może również stanowić dla przyszłej inwestycji obciążenie i dlatego należy to sprawdzić jeszcze przed kupnem działki.
Wykonujemy analizy, w których sprawdzamy możliwość wycinki / przesadzenia drzew na terenie a także obliczamy wysokość opłat za usunięcie drzew w przypadku ich kolizji z inwestycją.