rozpoznawanie drzew w stanie bezlistnym

szkolenie jednodniowe

TERMINY:

  • 4 grudnia 2018
  • 11 grudnia 2018

tematyka

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz ćwiczeń terenowych. Wykłady będą poparte mnóstwem slajdów i rysunków pokazujących w jaki sposób rozpoznać drzewa z pewnej odległości (pokrój, kora itp.) jak i z bliska (pędy, pąki). W ramach ćwiczeń wyjdziemy na spacer żeby rozpoznawać drzewa w terenie, po czym w sali będą na nas czekały eksponaty do rozpoznawania pąków i pędów.

Adresaci szkolenia:

  • urzędy gmin i powiatów, pracownicy ochrony środowiska
  • wykonawcy, projektanci terenów zieleni i przestrzeni publicznej, ogrodnicy
  • studenci i słuchacze szkół ogrodniczych
  • architekci krajobrazu