KURS pilarza 

na tym kursie zdobędziesz uprawnienia obsługi pilarki 

termin i miejsce

10, 11, 13, 14 maj 2019 (wykłady w Warszawie)

15-18 maj 2019 (zajęcia praktyczne w nadleśnictwie pod Warszawą) 

dla kogo:

dla osób chcących pracować pilarką spalinową a także poszerzać swoje kwalifikacje w zakresie cięcia drzew

Opis:

Szkolenie składa się z części teoretycznej (2 dni) oraz praktycznej (2 dni) i jest zakończone egzaminem. 

Omawiane zagadnienia:

 • budowa i obsługa pilarki spalinowej, narzędzia i sprzęt pomocniczy
 • BHP i środki ochrony osobistej,
 • technika ścinki i obalania drzew, w tym również w warunkach utrudnionych, 
 • przerzynka i okrzesywanie drzew, 
 • technika pracy w koronach drzew z lin,
 • zagrożenia przy pracy pilarką; sposoby przeciwdziałania i udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków przy pracy,
 • zasady organizacji stanowiska pracy przy wycince drzew na ulicach i w parkach

wymagania

Każdy uczestnik powinien spełniać następujące warunki

 • posiadać aktualne badanie lekarskie dopuszczające do pracy pilarką spalinową
 • na czas zajęć praktycznych posiadać wyposażenie osobiste takie jak: ubranie robocze, rękawice robocze 5-palcowe i hełm ochronny, ochronę słuch

Organizator kursu zapewnia:

 • ubezpieczenie od OC na czas trwania zajęć praktycznych
 • sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć praktycznych 

 

Cena: 1900,00 ZŁ  / os

 • W przypadku zapisania minimum 3 osoby z jednej firmy / instytucji proponujemy indywidualne zniżki
 • W cenie szkolenia: lunch (w trakcie zajęć praktycznych), kawa, herbata